Legend

Lyrics by: Michal Elia Kamal


Legend

כל קורא
לו ידענו רגע מה יהיה
מלחמה ושלום
הם כמו לילה ויום

תסתכל לי בפנים, מה אתה רואה
לא תמיד מה שמולך
זה בהכרח מה שנגלה
ואולי לא הגענו לאותו מקום

תסתכל לי בעיניים
ותראה שם אותך
כולנו נולדנו לאותו מקום באותה נשימה
שנינו מאמינים לאותו אחד בשמיים

לשנינו אותו דם
לשנינו אותה נשמה
וזה לא משנה מה היא המדינה
ואם לא בשבילי, רק תסתכל לי בעיניים

ולפעמים
זה נראה כאילו גם אלהים
הוא אותנו מנסה להרים
שנראה יותר גבוהה

ולפעמים
זה נראה כאילו גם אלהים
הוא אותנו מנסה להרים
עד שכמעט נוכל ליגוע